• Njut av solen med BEST HOME

Köpprocessen

Hitta bostad 

På våra websidor lägger vi kontinuerlig ut nya fastigheter. Har du hittat en bostad du vill titta närmare på? Kontakta oss, så bokar vi in en visning. Du kan även lämna över ditt sökande av en bostad i Spanien till oss. Under avtalad tid erbjuder vi dig möjlighet att titta på de bostäder du är intresserad av samtidigt som du får tillfälle att bekanta dig med området.

Reservationskontrakt

Efter säljare och köpare kommit överens om priset så betalar köpare oftast 6 000 € i reservationsavgift som ett bevis på att du kommer att fullfölja affären. Detta är det första steget. Då reserveras fastigheten och man tar bort den från marknaden. Samtidigt upprättas ett reservationsavtal som reglerar depositionen.

Köpekontrakt

Köpekontrakt skrivs inom ca. 14 dagar från det att depositionen lagts. Då betalas också de resterande 10% av fastighetens pris i handpenning till säljaren minus reservationsavgiften. I köpekontraktet skrivs in vilken datum som lagfarten skrivs över i notariatet. Om man inte fullföljer köpet för att man har ändrat uppfattning, återbetalas inte handpenningen

Lagfart

Sista och tredje steget i köpprocessen blir att lagfarten skrivs över från säljare till köpare i notariatet. Då betalas också den sista delen av köpeskillingen. Efter detta har man tillträde till sin fastighet.

Juridisk hjälp vid fastighetsköp

Vi rekommenderar alltid våra kunder att anlita en advokatbyrå, gärna en byrå där dom pratar båda spanska och svenska. Advokatbyrån fungerar som rådgivare och bevakar sina klienters intressen. Detta för att inga överraskningar ska uppstå vid köptillfället eller efteråt. Din advokat kan svara på såväl lagliga som skattemässiga frågor och hjälper till med allt rörande ditt fastighetsköp inklusive viktiga frågor som arv och testamente. Advokaten hjälper till att kontrollera att fastigheten har alla nödvändiga licenser och bygglov, samt att fastigheten är fri från inteckningar. Om det finns protokoll från ägarföreningens senaste årsmöte, kan advokaten också se hur ekonomin har skötts i föreningen. Advokaten hjälper också till med att anskaffa ett NIE-nummer, ett spanskt identitetsnummer för utländska medborgare som är nödvändigt för att köpa fastighet i Spanien. Vidare öppnas ett konto i spansk bank. Känner du inte till någon advokat sedan tidigare kan vi rekommendera dig advokater som framgångsrikt hjälpt våra kunder. Advokatkostnaden ligger som regel på 1% av köpeskillingen men minst 1 500€ + Spansk moms(IVA) på 21%.

NIE-nummer

Alla utländska fastighetsköpare behöver ett spanskt identifikationsnummer för utlänningar, ett NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjero). NIE-numret är ett skattenummer som krävs för alla aktiviteter i Spanien som har någon ekonomisk konsekvens, bland annat att köpa en bostad, skaffa bankkonto och betala skatt. Ett NIE-nummer ansöker du om hos den spanska polisen, den spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige. Det enklaste är kanske att ta hjälp av advokat som kan göra det åt dig vid hjälp av fullmakt.

Lagfarten

Lagfarten registreras i landregistret, detta tar ca. 1-2 månader. När den är inskriven efter att alla skatter och avgifter är betalda får du tillbaka den med inskrivningsbeviset. När lagfart har utarbetats så sker registreringen i fastighetsregistret. Tillträde till fastigheten sker samma dag som lagfarten skrivs under i Notariatet (som notarius publicus) då lagfarten undertecknas av båda parter. Alla inblandade parter förbereder ärendet. Om du inte har möjlighet att närvara själv är det möjligt att ge din advokat fullmakt att underteckna lagfarten. Din advokat kommer att betala alla skatter relaterade till köpet och ta hand om alla formaliteter angående registreringen av lagfarten.

Notarius publicus

Notarius publicus är en officiellt utsedd jurist som i detta fall har som uppgift att kontrollera parternas identitet. Notarien kontrollerar inte bostadens skick, du som köpare är ansvarig för att kontrollera bostaden innan du skriver på, i Spanien gäller köp av begagnade bostäder ”befintligt skick”. Notarien informerar om bostadens skulder om det finns några och kontrollerar att betalningen som är gjord till säljaren är rätt gjord enligt spansk lag och att säljaren har fått sina pengar innan han/hon skriver på. De upprättar också köpebrevet som ligger till grund för din lagfartsansökan.

Undersökningsplikt

Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Alternativt ska avsteg från detta villkoras i köpekontraktet. BEST HOME kan rekommendera ett antal duktiga oberoende tekniska arkitekter.

Priset på våra bostäder:

  • Priset på våra spanska bostäder är ett accepterat pris av säljare. I Spanien är det ovanligt med budgivning, istället gör säljaren affär med den köpare som är beredd att betala det begärda priset eller det lägre pris man kommit överens om efter förhandling.

Kostnader 

  • När du köper en bostad i Spanien tillkommer en del kostnader utöver själva köpeskillingen. Generellt bör du räkna med ett tillägg till köpesumman om ca. 10-15% beroende på om det är en begagnad fastighet eller en nyproduktion.
  • Begagnade fastigheter: totalt ca 10-11% varav 8 % av det är en ren transaktionsskatt till Spanska staten.
  • Nyproduktion: totalt ca14-15 % varav 10% är moms(IVA)och 1,5% är en stämpelskatt.
  • Resten är registreringsavgifter, notariesavgift, stämpelavgifter, kostnader till NIE, fullmakter och advokatkostnader.
  • Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

Löpande kostnader

Fastighetsskatt, (IBI)

Du betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på den spanska bostaden, men i Spanien betalar du en kommunal fastighetsskatt som baseras på taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger mellan 0,4-1,1%. Du betalar även en statlig fastighetsskatt om ca. 0,25-0,5% som också utgår från bostadens taxeringsvärde.

Sophämtningsavgift, (Basura)

Alla fastighetsägare måste betala en sophämtningsavgift oberonde man inte bor i fastigheten hela året. Beroende på kommun så ligger den årliga avgiften på 80 -140.

Föreningsavgift, (Communidad)

En avgift för att täcka kostnaderna för underhåll av fastighetens gemensamma utrymmen som tex; poolskötsel, trädgård, trappstädning, el i gemensamma utrymmen, vatten till pool etc. Varje förening bestämmer själva utifrån sina kostnader hur stor den blir. Den kan variera från ca 50- 200 € / månad.

 Driftskostnader el och VA

Driftskostnaderna för el och vatten i din bostad i Spanien beror naturligtvis på vilken typ av bostad som du köpt och hur mycket du nyttjar den. Räkna med ca 75-150 € / månad.

Hemförsäkring

Man bör absolut ha en hemförsäkring även på sitt semesterboende. Det kan uppstå olika problem och där det bra att ha sin försäkring. Din bank eller advokat hjälper till med detta.

Internet

Det finns en del olika operatörer att välja mellan och också olika typer av service. Man kan antingen ha ett vanligt ADSL moden med fast telefonnummer eller ett mobilt internet. På de flesta ställen har man nu också tillgång till fiber vilket gör det smidigt att streama TV om man vill. Räkna med 50-60 € / månad för ett vanligt abonnemang.

Svensk TV

De flesta svenska kanaler har Play-funktion där man kan se en del program från sin Laptop, padda eller smarttelefon genom internet gratis.