Integritetspolicy

Våra kunders förtroende är viktigt för oss på Best Home. Därför vidtar vi tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policies och rutiner för hantering av personuppgifter. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår behandling av dina personuppgifter. För behandlingen av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter enligt denna integritetspolicy är Best Home personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Köpare/spekulant

Vid kontakt från köpare/spekulant registreras namn, telefonnummer och e-post för att kunna bibehålla kontakt, detta görs med samtycke av den som kontaktat företaget. Informationen registreras på vår webbplats och i vårt kundregister.

Säljare

När man som säljare kontaktar Best Home registreras namn, telefonnummer och beskrivning av den bostad som skall säljas på vår webbplats samt i vårt kundregister.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver uppgifterna för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Varifrån samlar vi in uppgifter?

Personuppgifter samlas in via webbplatsens kontaktformulär eller genom direktkontakt med säljare, köpare eller spekulant.

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?

Vi delar när det är nödvändigt dina personuppgifter med olika mottagare, det kan vara våra samarbetspartners & tjänsteleverantörer. Vi registrerar personuppgifter i vårt kundregister som tillhandahålls genom tjänsten Highrise.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse. Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

Återkalla samtycke med framtida verkan. I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.

Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har ett avgörande berättigat skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt till radering. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt att begära begränsning av behandling. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt till dataportabilitet. Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal, t.ex. uppdragsavtal och som du själv har tillhandahållit till oss, vilket normalt sett omfattar uppgift om namnoch kontaktuppgifter.

Hantera dina rättigheter

Om du vill hantera dina rättigheter, t.ex. beställa ett registerutdrag eller begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, ber vi dig att kontakta oss på Best Home.

Vid händelse av incident

Vid händelse av incident skall de riktlinjer som är uppsatta följas. Vid incident skall detta rapporteras inom 72 timmar till AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) och även personer som potentiellt drabbats skall få information om detta så snart som möjligt.

Kontakta oss vid frågor

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig

Best Home, Thomas Berkelind
Postadress: Ramon y Cajal 23, local 1, Fuengirola, Costa del Sol, Spanien
Tel: +34 952 665 471
Mobil: +34 605 28 33 60
Email: kontakt@besthomespain.com

Cookies på Best Home

Vi på Best Home använder sk. cookies på vår webbplats besthomespain.com. Detta för att utveckla och optimera vår webbplats funktioner, då vi vill leverera en bra upplevelse av webbplatsen.

Cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker webbplatsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära, så kallade session-cookies. Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Best Home använder cookies på besthomespain.com för att kunna:

  • se information som besöksstatistik
  • se teknisk information om vilka webbläsare och operativsystem som används vid besök
  • se hur hur webbplatsen används av våra besökare
  • avgöra på vilket språk innehållet skall visas

Du har möjlighet att neka användningen av cookies

Du kan stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar, om du inte vill tillåta lagring av cookies. Inga cookies kommer då att lagras men det kan också innebära att du inte kan använda vissa delar av besthomespain.com så som vi önskar.

Cookies som används på webbplatsen

CookieUtgivareLivslängdAnvändande
_fbqFacebook3 månaderStatistik för Facebook
_gaGoogle24 månaderStatistik för Google Analytics
_gatGoogle1 minutStatistik för Google Analytics
_gidGoogle24 timmarStatistik för Google Analytics
langIntern12 månaderSpråkval på webbplats

« Tillbaka