• Nyt solen med BEST HOME

Å selge bolig i Spania

Vi hjelper deg med alt som omhandler salg av boligen din! Å selge en bolig i Spania kan skille seg litt fra å selge en eiendom i Skandinavia. Både språk, kultur, skatter og lover er ulike. Vi hjelper deg gjennom hele salget, og veileder deg når det gjelder økonomiske og juridiske spørsmål som måtte oppstå. Vi hos BEST HOME ønsker at du skal kjenne deg trygg gjennom hele salgsprosessen.

Dokumenter om eiendommen

Når vi skal begynne å markedsføre boligen din til potensielle kjøpere behøver vi noen dokumenter for eiendommen. Jo mer informasjon vi får, jo raskere og bedre kan vi markedsføre den.

Dokumenter vi behøver er:

  • Kopi av skjøtet (Escrituran) og Nota Simple(et forenklet sammendrag av skjøtet) som ikke er eldre enn 1 måned.
  • Kopi av de siste betalte Fellesutgiftene(Communidad).
  • Attest fra kommunen som viser at den kommunale eiendomsskatten(IBI) er betalt.

Vi følger naturligvis alle direktiv som er nedfelt i det spanske lovverket Decreto 218.

Juridisk hjelp ved salg av eiendom

Vi anbefaler alltid våre kunder å benytte et advokatfirma, gjerne et byrå hvor de snakker både spansk og skandinavisk. Advokatfirmaet fungerer som en rådgiver og ivaretar sine kunders interesser. Slik reduseres sannsynligheten for at det skal oppstå noen overraskelser i forbindelse med salget. Advokaten kan svare på både juridiske og skattemessige spørsmål, samt spørsmål rundt arv og testamente.