• Nyt solen med BEST HOME

Kjøpsprosessen

Finn bolig

På vår nettside legger vi kontinuerlig ut nye boliger. Har du funnet en bolig du ønsker å se nærmere på? Kontakt oss, så avtaler vi en visning. Du kan også overlate letingen av bolig til oss. I løpet av en avtalt periode tilbyr vi deg muligheten til å se på de boligene du er interessert i, samtidig som du blir kjent med området.

Reservasjonsavtale

Etter at selger og kjøper har blitt enige om pris på boligen, så betaler kjøperen vanligvis en reservasjonsutgift på 6 000 € som en forsikring på at man vil fullføre avtalen. Dette er det første steget. Da reserveres boligen for kjøperen, og den tas av markedet. Samtidig opprettes en reservasjonsavtale som regulerer innskuddet.

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakten signeres innen 14 dager etter at depositumet er innbetalt. Da betales også de resterende 10 % av prisen på boligen til selgeren, minus reservasjonsavgiften. I kjøpekontrakten dateres det når skjøtet for eiendommen overdras. Dersom man ikke skulle fullføre kjøpet, vil man ikke få depositumsinnskuddet tilbakebetalt.

Skjøte

Det siste og tredje steget i kjøpsprosessen innebærer at skjøtet overføres fra selger til kjøper hos Notarius (Notarius er en offentlig tjenestemann som er ansvarlig for å fullføre salget, tar seg av skatter og registrerer overføring av eiendommen). Når skjøtet overdras fra selger til kjøper, innbetales også resten av kjøpesummen for eiendommen. Etter at dette er gjort får man tilgang til eiendommen.

Juridisk hjelp ved kjøp av eiendom

Vi anbefaler alltid våre kunder å benytte et advokatfirma, gjerne et byrå hvor de snakker både spansk og skandinavisk. Advokatfirmaet fungerer som en rådgiver og ivaretar kundens interesser. Slik reduseres sannsynligheten for at det skal oppstå noen overraskelser i forbindelse med kjøpet. Advokaten kan svare på både juridiske og skattemessige spørsmål, samt spørsmål rundt arv og testamente. Advokaten bidrar til å kontrollere at eiendommen har alle nødvendige lisenser og byggetillatelser. Dersom det finnes en protokoll fra eierforeningens siste årsmøte, kan advokaten se hvordan økonomien har blitt forvaltet i foreningen. Advokaten hjelper også til med å skaffe et NIE-nummer, et spansk identitetsnummer for utenlandske borgere, som er nødvendig for å kjøpe en eiendom i Spania. I tillegg åpnes en konto i en spansk bank. Dersom du ikke kjenner til en advokat selv, kan vi anbefale deg advokater som har hjulpet flere av kundene våre. Advokatkostnadene ligger som regel på rundt 1% av kjøpesummen, og minimum 1 500 € + Spansk moms (IVA) på 21%.

NIE-nummer

Alle utenlandske kjøpere av eiendom trenger et spansk identifikasjonsnummer for utlendinger, et NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjero). NIE-nummeret er et skattenummer som kreves for å gjennomføre alle økonomiske aktiviteter i Spania, som for eksempel å kjøpe en bolig, opprette en bankkonto og betale skatt. Et NIE-nummer skaffer du på en spansk politistasjon, på den spanske ambassaden eller ved et svensk konsulat. Det enkleste kan være å få hjelp av en advokat som kan gjøre det på dine vegne ved hjelp av en fullmakt.

Skjøte

Skjøtet registreres i Landsregistret. Dette tar ca. 1–2 måneder. Når skjøtet er registrert etter at alle skatter og avgifter er betalt, vil du få det tilbake med et registreringsbevis. Når skjøtet er utarbeidet registreres det i Eiendomsregistret. Tilgang til eiendommen skjer samme dag som skjøtet underskrives av begge parter hos Notarius Publicus (offentlig protokollfører/tjenestemann). Dersom du ikke har mulighet til å være fysisk tilstede for signeringen, kan du gi advokaten din fullmakt til å signere på dine vegne. Advokaten vil også kunne betale alle skatter og ta seg av alle formaliteter knyttet til registrering av skjøtet.

Notarius publicus

Notarius publicus er en offentlig oppnevnt nøytral person (oftest en jurist) som skal ivareta både selger og kjøpers interesser, herunder sørge for at oppgjøret blir korrekt. Notarius skal blant annet påse at selger faktisk eier boligen, at kjøpesummen betales, at oppgjøret er korrekt, at det ikke er heftelser på boligen i eiendomsregisteret m.m. Hos Notarius må kjøper og selger/utbygger møte personlig, eventuelt kan advokater representere partene med en fullmakt. Notarius kontrollerer ikke hvilken tilstand boligen er i, det er kjøperens ansvar å kontrollere eiendommen før man signerer. I Spania blir en bolig solgt ‘som den er’. Notarius informerer om eventuell gjeld på boligen og kontrollerer at betalingen til selger er korrekt etter spansk lov og at pengene er overført innen signering. Notarius oppretter også kjøpekontrakten som danner grunnlaget for skjøtesøknaden.

Undersøkelsesplikt

Som kjøper er du ansvarlig for å kontrollere boligen nøye før du signerer kjøpekontrakten. Eventuelle avvik skal skrives inn i kjøpekontrakten. BEST HOME kan anbefale flere dyktige tekniske arkitekter.

Prisen på boligen vår:

  • Prisene på våre spanske boliger er en akseptert pris av selger. I Spania er det ikke vanlig med budgivning, i stedet inngår selgeren avtale med den kjøperen som er villig til å betale prisantydning eller den prisen man blir enige om etter forhandling.

Kostnader:

  • Når du kjøper en bolig i Spania tilkommer det en del kostnader utover selve kjøpsprisen. Generelt bør du ta høyde for et tillegg på 10-15% avhengig av type bolig.
  • Brukte boliger: totalt ca. 10–11% (hvorav 8% av dette beløpet er en ren transaksjonsskatt til den spanske staten).
  • Nybygg: totalt ca. 14-15 % (hvorav 10% er moms (IVA) og 1,5% er en dokumentavgift.
  • Resten er registreringsavgifter, notariusavgift, dokumentavgifter, kostnader for NIE, fullmakter og advokatkostnader.
  • Ved overføringen av eiendommen tilkommer det tilkoblingsavgifter og/eller avgifter for bytte av abonnement for vann, avløp, elektrisitet og eventuelt gass.

Løpende kostnader

Eiendomsskatt (IBI)

Du betaler ingen eiendomsskatt i Norge for den spanske eiendommen, men i Spania betaler du en kommunal eiendomsskatt som baseres på likningsverdien. Skattesatsene varierer mellom de ulike kommunene, og ligger mellom 0,4-1%. Du betaler også en statlig eiendomsskatt på ca. 0,25-0,5% som beregnes av boligens likningsverdi.

Avfallsavgift (Basura)

Alle eiere av eiendom må betale en avfallsavgift uavhengig av om man bor i boligen hele året. Avhengig av hvilken kommune, så ligger den årlige avgiften på ca. 80–140 €.

Fellesutgifter (Communidad)

En avgift for å dekke kostnader knyttet til vedlikehold av eiendommens fellesområder som for eksempel: basseng, hage, trappevask eller vask av fellesområder. Hvert sameie bestemmer selv utfra kostnadene hvor store utgiftene blir. Felleskostnader varierer gjerne fra ca. 50–200 € / måned, men det kommer selvsagt an på type eiendom.

 Driftskostnader for strøm og vann

Driftskostnadene for strøm og vann i Spania avhenger naturligvis av hvilken type bolig det er snakk om, samt bruk. Beregn gjerne ca. 75–150 € / måned for en middels stor bolig.

Boligforsikring

Man bør absolutt tegne en boligforsikring for eiendommen, også for en feriebolig. En advokat eller bank kan hjelpe deg å tegne forsikring.

Internett

Det finnes ulike internettleverandører å velge blant, samt ulike typer av tjenester. Man kan for eksempel velge et vanlig ADSL modem med et fast telefonnummer, eller mobilt internett. I mange områder har man tilgang til fiber, som gjør det enkelt å strømme ulike TV kanaler. Beregn ca. 50–60 € / måned for et vanlig abonnement.

 Skandinavisk TV

De fleste skandinaviske kanaler har en Play-funksjon der man kan se en del av TV-kanalens programmer fra sin pc, laptop, nettbrett eller smarttelefon via internett. TV-kanalen oppgir som regel på sine websider hvilke programmer man kan få tilgang til i utlandet.

Vi hos BEST HOME hjelper deg gjerne med alle spørsmål du måtte ha angående kjøpsprosessen. Vi kan også sette deg i kontakt med dyktige advokater.