• Nyt solen med BEST HOME

Salgsprosessen

Salgsprosessen  

BEST HOME hjelper deg gjennom hele prosessen når det gjelder salg av eiendom. Det kan være greit å vite at salgsprosessen ofte kan ta litt lengre tid i Spania enn i Skandinavia, men det er helt normalt.

Ansvar som selger

Som selger er du ansvarlig for å ta frem en energideklarasjon for boligen. Denne skal senere overleveres til kjøperen i forbindelse med gjennomføringen av salget. BEST HOME kan anbefale dyktige samarbeidspartnere som lager energideklarasjoner. Som selger må du også ha dokumentasjon som eierbevis, attest angående borett, informasjon om eiendomsskatt, fellesutgifter og lignende.

Verdivurdering

Innen boligen din legges ut for salg blir det gjennomført en verdivurdering. Mange har en egen oppfatning av hva sin egen bolig er verdt, men det er viktig med realistiske markedsvurderinger og sammenligning av likeverdige eiendommer som nylig er solgt. Med en god verdivurdering kan vi sammen sette riktig pris. BEST HOME har tilgang til et bredt spekter av referansepriser i alle de områdene hvor vi opererer.

Økonomi

Hva er den faktiske driftskostnaden for boligen du vil selge? Hvilke reparasjonsbehov er nødvendige i nærmeste fremtid, og til hvilken pris? Potensielle kjøpere kommer til å ville bake inn disse kostnadene i den prisoppfatningen de gjør seg. Vi hjelper deg med disse beregningene slik at du er forberedt til forhandlingene.

Avtale

Innen en salgsprosess påbegynnes, signeres en avtale mellom deg som selger og BEST HOME. Avtalen regulerer salgsoppdraget.

Kontrakt

Når du som selger med vår hjelp har blitt enige med kjøperen, signeres det en kjøpekontrakt, også kalt «Arras» eller «Option de Compras». Kontrakten beskriver avtalt pris og dato for overtakelse. Når kontrakten er signert betaler kjøperen et depositum som delbetaling av totalsummen, som betales ved overtakelse. Denne kontrakten erstattes deretter av en ny kontrakt hos Notarius.

Betaling

Notarius mottar betalingen og er ansvarlig for å betale inn påløpte skatter og avgifter, samt å overføre sluttsummen til deg. Vi avtaler overlevering av nøkler med kjøperen, som får tilgang til boligen etter møtet.